Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szacowanie wartości zamówienia na wyposażenie w materiały informacyjne dla projektu „Rozwój pojedynczego punktu kontaktowego trzeciej generacji"
Szacowanie wartości zamówienia na wyposażenie w materiały
informacyjne dla projektu „Rozwój pojedynczego punktu
kontaktowego trzeciej generacji"
21.11.2018 więcej
Usługa w zakresie "Raport na temat zasobów danych w polskiej gospodarce, które mogą służyć zwiększaniu konkurencyjności polskich firm"
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do
składania ofert na wykonanie usługi w zakresie "Raport na temat
zasobów danych w polskiej gospodarce, które mogą służyć
zwiększaniu konkurencyjności polskich firm".
21.11.2018 więcej
Szacowanie ceny w zakresie analizy instrumentów finansowych jako narzędzi wsparcia dla rozwoju Przemysłu 4.0 w sektorze MŚP
Szacowanie ceny w zakresie analizy instrumentów finansowych jako
narzędzi wsparcia dla rozwoju Przemysłu 4.0 w sektorze MŚP
19.11.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego
Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie wdrożenia
Refundacyjnego Trybu Rozwojowego
16.11.2018 więcej
Przeprowadzenie ankiet dot. potrzeb rynku w zakresie środków i działań wspomagających transformację przedsiębiorstw do poziomu Przemysłu 4.0
Przeprowadzenie ankiet dotyczących potrzeb rynku w zakresie
środków i działań wspomagających transformację
przedsiębiorstw do poziomu Przemysłu 4.0
15.11.2018 więcej
Szacowanie ceny opracowania raportu nt. zasobów danych w polskiej gospodarce służących zwiększaniu konkurencyjności polskich firm
Szacowanie ceny opracowania raportu nt. zasobów danych w
polskiej gospodarce służących zwiększaniu konkurencyjności
polskich firm
14.11.2018 więcej
Opracowanie metodyki i programów dla kształcenia Doradców oraz Liderów wraz z wynikami testu funkcjonalności programu kształcenia Liderów
MPiT zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie
"Opracowania metodyki i programów dla kształcenia Doradców
oraz Liderów wraz z wynikami testu funkcjonalności programu
kształcenia Liderów".
13.11.2018 więcej
Przeprowadzenie warsztatów dla polskiego ekosystemu Digital Innovation Hubs
Zaproszenie do składania ofert - Przeprowadzenie warsztatów dla
polskiego ekosystemu Digital Innovation Hubs.
13.11.2018 więcej
Przeprowadzenie ankiet dot. potrzeb rynku w zakresie środków i działań wspomagających transformację przedsiębiorstw do poziomu Przemysłu 4.0
Przeprowadzenie ankiet dot. potrzeb rynku w zakresie środków i
działań wspomagających transformację przedsiębiorstw do
poziomu Przemysłu 4.0
09.11.2018 więcej
Przeprowadzenie warsztatów dla polskiego ekosystemu Digital Innovation Hubs (Cyfrowych Ośrodków Innowacji)
Przeprowadzenie warsztatów dla polskiego ekosystemu Digital
Innovation Hubs (Cyfrowych Ośrodków Innowacji)
08.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się